I ett brett samarbete mellan offentlig och privat sektor samt forskningsinstitut har Grönatakhandboken tagits fram

Skärmavbild 2021-04-07 kl. 11.06.18

Grönatakhandboken är uppdelad i två delar som behandlar allt från betongbjälklag och tätskikt till växtbädd, vegetation och mycket mer.

Den innehåller såväl detaljerad praktisk information som översiktlig kunskap och kan därmed vara en tillgång för alla som på något sätt arbetar med gröna tak. Den första utgåvan av Grönatakhandbken kom 2017 och den uppdaterades 2021 i en ny utgåva som ges ut av Svensk byggtjänst. Grönatakhandboken är tillgänglig för läsning i pdf-format här men kan även köpas i tryckt utgåva eller som e-bok hos Svensk byggtjänst.

Välj mellan följande utgåvor:

E-kurser

Är du intresserad av e-kurser som på olika sätt behandlar gröna tak? Klicka då på knappen nedan.

Gröna tak i policy och planering

Till skillnad från vanliga tak kan gröna tak bidra med samhällsnytta och i någon mån kompensera för bortfallet av ekosystemtjänster vid förtätning och hårdgörande av mark. Därför finns ofta ett intresse från kommuner av att på olika sätt styra mot gröna tak, framför allt i nybyggnation. Och inte vilka gröna tak som helst, utan sådana som håller i längden och faktiskt kan leverera den önskade funktionaliteten.
Men går det? Frågan är komplex och det finns inga enkla verktyg att tillgå. Istället är lösningen troligtvis att försöka tänka stort, ha med det gröna perspektivet från början och kombinera olika åtgärder för att stimulera gröna tak av hög kvalitet.
Här kommer finnas underlag i framtiden som kan stödja arbetet med gröna tak i policy och planering, som har sammanställts inom projektet Gröna täta tak.

Stöd i praktiskt arbete

Här kommer vi samla dokumentation som kan komplettera Grönatakhandboken och utgöra ett stöd i praktiskt arbete med t.ex. projektering och skötsel.